Κυρία κυρία κυρία κυρία.. να πάω τουαλέτα;;

–Μόλις γυρίσει η Μαρία..
–Τότε δεν θα έχει νόημα κυρία.

youtube