Για να μην δανειζομαστε πια

βγηκαμε στις αγορές να δανειστουμε επειδή δανειστηκαμε για να μπορούμε να βγούμε στις αγορές να δανειστουμε..

youtube