ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΛΕΤΕ

να σώζεις την ιδιωτική σου περιουσία από ανεύθυνη Κυβέρνηση δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση

youtube