Είναι ένας τύπος εδώ δίπλα και κρατάει μισή ώρα το κινητό στ'αυτί του

χωρίς να μιλάει...
Λογικά τσακώνεται με την γυναίκα του..

youtube