Επίπεδα σπανιότητας στη φύση:

❒ χρυσός ❒ διαμάντι ❒ ουράνιο ❒ πλουτώνιο εκκαθαριστικό με επιστροφή φόρου

youtube