Επίπεδα σπανιότητας στη φύση:

❒ χρυσός ❒ διαμάντι ❒ ουράνιο ❒ πλουτώνιο εκκαθαριστικό με επιστροφή φόρου

Ποτέ, σε καμία περίπτωση

 μην πάρεις ένα υπνωτικό χάπι μαζί με καθαρτικό το ίδιο βράδυ.

youtube