Με 3 τρόπους μαθαίνεις τους ανθρώπους:

εάν τους μέθυσεις, 
εάν τους θυμωσεις 
και εάν τους γαμησεις.

Ποτέ, σε καμία περίπτωση

 μην πάρεις ένα υπνωτικό χάπι μαζί με καθαρτικό το ίδιο βράδυ.

youtube