Μια γυναίκα δεν πρεπει ποτε

να παραπονιεται για δυο πράγματα ... 
Για τον άνδρα της .. και τα παπούτσια της .. 
Μονή της τα διάλεξε...

Τελευταία έρευνα

έδειξε οτι το ποσοστό των ερευνών που βάζουν νούμερα στην τύχη είναι πολύ υψηλό. Ας πούμε 79%

youtube