Ο έλληνας οδηγός μπορεί να οδηγάει

να καπνίζει, να μιλάει στο τηλέφωνο, να τρακάρει και να μην φταίει ταυτόχρονα.

youtube