Θα δικαιώσω ομολογιούχους,

επενδυτές & όσους αδικήθηκαν, είπε ο κ. Μωραϊτάκης, ναι αυτός που παραπλανούσε τους επενδυτές με το χρηματιστήριο

youtube