Εν τω μεταξύ φρέναρε η ανάπτυξη στη Γερμανία και εμφανίστηκε

έστω και δειλά στην Ελλάδα. 
Νικάμε αδέλφια!

Ποτέ, σε καμία περίπτωση

 μην πάρεις ένα υπνωτικό χάπι μαζί με καθαρτικό το ίδιο βράδυ.

youtube