Εν τω μεταξύ φρέναρε η ανάπτυξη στη Γερμανία και εμφανίστηκε

έστω και δειλά στην Ελλάδα. 
Νικάμε αδέλφια!

youtube