Έχουμε στη Θεσσαλονίκη το χαλαρά

που κολλάει παντού. 
Πως περνάτε;Χαλαρά. Τι να παραγγείλουμε;Χαλαρά. Πως είναι έτσι τα μπούτια σου;Χαλαρά.

youtube