Έχουμε στη Θεσσαλονίκη το χαλαρά

που κολλάει παντού. 
Πως περνάτε;Χαλαρά. Τι να παραγγείλουμε;Χαλαρά. Πως είναι έτσι τα μπούτια σου;Χαλαρά.

Μου δίνεις ένα τσιγάρο?

-Όχι, δεν αγοράζω πια -Γιατι? -Προσπαθώ να σε κάνω να το κόψεις

youtube