Το "πρώτο θέμα" σε λίγες ώρες βρήκε ποιός φοιτητής άδειασε

τα σκουπίδια στο γραφείο του πρύτανη, αλλά ψάχνει 7 χρόνια τον κομιστή του DVD

youtube