Μετά από μακροχρόνιες έρευνες οι επιστήμονες βρήκανε

τι κάνει τις γυναίκες ευτυχισμένες. Τίποτα.

Το ξέρεις ότι με δυό τρία ευρώ μπορείς να σώσεις ζωές;

-Πως; -Αγοράζοντας αποσμητικό.

youtube