Η Siemens διέγραψε 73.761.549, 63 ευρώ

ανεξόφλητες εισπρακτέες απαιτήσεις της έναντι φορέων του ελληνικού Δημοσίου! Έτσι εξηγούνται όλα...

Το ξέρεις ότι με δυό τρία ευρώ μπορείς να σώσεις ζωές;

-Πως; -Αγοράζοντας αποσμητικό.

youtube