Οι μητέρες είναι πιο τρυφερές από τους πατεράδες

με τα παιδιά τους γιατί είναι σίγουρες ότι είναι δικά τους

youtube