Ένα κορίτσι μπορεί να περιμένει για τον σωστό άντρα,

αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να περνάει υπέροχα με όλους τους λάθος άντρες...

youtube