Δύο τσιγγανάκια

ένα γύρω στα 15 και το άλλο 5-6 χρονών ήρθαν για κάλαντα, πρώτη φορά μου τα λένε πατέρας με γιο.

youtube