2010 μας γάμησες

2011 μας γάμησες 2012 μας γάμησες 2013 μας γάμησες 2014 μας γάμησες 2015 κάνε κ κανά τσιγάρο!!

Ποτέ, σε καμία περίπτωση

 μην πάρεις ένα υπνωτικό χάπι μαζί με καθαρτικό το ίδιο βράδυ.

youtube