Αγόρια αν τα πιείτε μην οδηγήσετε,

κορίτσια αν τα πιείτε να οδηγήσετε. Δεν εχουν διαπιστωθεί παρενέργειες.

Τελευταία έρευνα

έδειξε οτι το ποσοστό των ερευνών που βάζουν νούμερα στην τύχη είναι πολύ υψηλό. Ας πούμε 79%

youtube