χώρα της ΕΕ

που μπήκε στην ευρωζώνη τη στιγμή που τόσες άλλες στενάζουν εξαιτίας της. 
Ηλιθουανία.

youtube