χώρα της ΕΕ

που μπήκε στην ευρωζώνη τη στιγμή που τόσες άλλες στενάζουν εξαιτίας της. 
Ηλιθουανία.

Τελευταία έρευνα

έδειξε οτι το ποσοστό των ερευνών που βάζουν νούμερα στην τύχη είναι πολύ υψηλό. Ας πούμε 79%

youtube