Αυτή η χώρα θα γίνει το καλύτερο μέρος του πλανήτη

όταν οι Έλληνες ανακαλύψουν ότι πρέπει να έρχονται εδώ μόνο για διακοπές. Όλοι.

youtube