Το 90% των ανδρών πιστεύει ότι

το 90% των ανδρών είναι πιο άσχημοι και ηλίθιοι.
Το 100% των ανδρών πιστεύει ότι ανήκει στο 10%!!!

youtube