Ρε μαλακες,όταν γυρνάτε σπίτι& η γυναίκα σας λέει ότι δε μαγείρεψε,

λέει ότι δε μαγείρεψε,πρέπει να τη φιλάτε γλυκά
Και θα γαμήσετε και θα φάτε πιτόγυρα!
Όλα εγώ;

Τελευταία έρευνα

έδειξε οτι το ποσοστό των ερευνών που βάζουν νούμερα στην τύχη είναι πολύ υψηλό. Ας πούμε 79%

youtube