Η φοιτήτρια από πάνω πήρε σμάρτ.


Η από κάτω φώναζε και ρώταγε
τον άντρα της που έφαγε 6500€
που είχαν στην τράπεζα.

youtube