"Και τοτε οι ουρανοι ανοιξαν κ ηκουσθη ενα

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΑΨΩΛΑΡΙΑ ΜΑΣ εις απασιν την επικρατειαν"
Απ Λουκας "Χιονοπτωσιν εις τας Αθηνας"

youtube