Όταν βαριέμαι κρεμάω κάπου επιγραφή "ΠΡΟΣΟΧΗ"

και ακριβώς από κάτω "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ"

youtube