Όταν βαριέμαι κρεμάω κάπου επιγραφή "ΠΡΟΣΟΧΗ"

και ακριβώς από κάτω "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ"

Ποτέ, σε καμία περίπτωση

 μην πάρεις ένα υπνωτικό χάπι μαζί με καθαρτικό το ίδιο βράδυ.

youtube