Μη παραμυθιαζόμαστε, ο άνθρωπος δεν ωριμάζει.

 Απλά μεγαλώνοντας μικραίνουν τα κουράγια του και δεν μπορεί να κάνει τόσες απανωτές μαλακίες.

youtube