Πιέστε ελαφρά την κοιλιακή χώρα, από αριστερά προς δεξιά,

για να δημιουργήσετε χώρο για το γλυκό.

Μου δίνεις ένα τσιγάρο?

-Όχι, δεν αγοράζω πια -Γιατι? -Προσπαθώ να σε κάνω να το κόψεις

youtube