Ως επί τω πλείστον οι γυναίκες προσποιούνται δύο πράγματα,

ότι χορτασαν με ένα γιαούρτι και ότι τους έφτασε το πεντάλεπτο σεξ

youtube