Παραδέχομαι τη γυναίκα μου όμως.

45 χρ. με 2 μικρά παιδιά & έχει τόση ενέργεια. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωί και να γκρινιάζει μέχρι το βράδυ

Τελευταία έρευνα

έδειξε οτι το ποσοστό των ερευνών που βάζουν νούμερα στην τύχη είναι πολύ υψηλό. Ας πούμε 79%

youtube