το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας

 διαφαίνεται στις σύνθετες λέξεις, οι οποίες προσδίδουν άλλη διάσταση σε μια απλή λέξη. πχ κοντοπούτανο

youtube