Ο άντρας στο σεξ είναι επισκέπτης,

όπου βρει ανοιχτά μπαίνει. 
 Η γυναίκα είναι οικοδέσποινα, δεν βάζει όποιον να 'ναι

youtube