Τί διαφορά έχουν τα γουρούνια από τα Πάντα;

-Τα γουρούνια τρώνε τα πάντα, 
ενώ τα Πάντα δεν τρώνε τα γουρούνια!

youtube