Την σαλάτα που περισσεύει απ' το μεσημεριανό

την βάζουμε στο ψυγείο και την πετάμε δυο μέρες μετά, ολοι το ξέρουν αυτό.

youtube