Ένας από το Τσερνομπίλ

 έλεγε οτι έχει 18 την μεγάλη και 15 την μικρή και δεν εννοούσε την πίεση...

Τελευταία έρευνα

έδειξε οτι το ποσοστό των ερευνών που βάζουν νούμερα στην τύχη είναι πολύ υψηλό. Ας πούμε 79%

youtube