Ρώτα ο μικρός:


- γιατί μπαμπά, οι πετεινοί λαλούν
τόσο πρωί;
- γιατί είναι η μόνη στιγμή που
μπορούν να μιλήσουν. Ύστερα
ξυπνάνε οι κότες...