Ο παππούς

μία ώρα μετά τη "συνεύρεση" με τη γιαγιά, συνεχίζει... 
Η γιαγιά εξουθενωμένη αντιδρά: 
- Πάλι; 
Και ο παππούς: 
- Εντάξει μη θυμώνεις. Γέρος άνθρωπος είμαι, ξεχνάω...