Διευθυντής σχολείου παίρνει τηλέφωνο

- Ο γιός σας λέει πολλά ψέματα κύριε!

- Πρέπει να λέει και γ@μώ τα ψέματα
γιατί εγώ δεν έχω γιό...