Στο μάθημα της έκθεσης.

Η δασκάλα βάζει θέμα: "Μία μέρα
στο γήπεδο."
Μετά από ένα λεπτό βλέπει τον Τοτό
να σηκώνεται να δώσει το γραπτό
του.
Διαβάζει έκπληκτη η δασκάλα:
"Καιρός βροχερός. Ματς
ανεβλήθει!!"

Η λίστα ιστολογίων μου

youtube