Η δασκάλα βάζει έκθεση στα παιδιά με θέμα «το βουνό».

Όλα τα παιδιά έγραψαν κάτι σχετικό. Ο Τοτός έγραψε «Στο βουνό ο παππούς μου έχει ένα κτήμα. Έχει μια άσπρη και μια μαύρη αγελάδα. Έχει κι έναν ταύρο. Ο ταύρος πήδηξε την άσπρη αγελάδα».

Η δασκάλα δεν του λέει τίποτα.
Την επόμενη εβδομάδα το θέμα ήταν «οι λίμνες». Όλα τα παιδιά έγραψαν κάτι σχετικό. Ο Τοτός έγραψε «Πολλές λίμνες είναι στα βουνά. Στο βουνό ο παππούς μου έχει ένα κτήμα. Έχει μια άσπρη και μια μαύρη αγελάδα. Έχει κι έναν ταύρο. Ο ταύρος πήδηξε την άσπρη αγελάδα». Η δασκάλα πάλι δεν του λέει τίποτα.
Την επόμενη εβδομάδα το θέμα ήταν «το ποτάμι». Όλα τα παιδιά έγραψαν κάτι σχετικό. Ο Τοτός έγραψε «Το ποτάμι πηγάζει από το βουνό.Στο βουνό ο παππούς μου έχει ένα κτήμα. Έχει μια άσπρη και μια μαύρη αγελάδα. Έχει κι έναν ταύρο. Ο ταύρος πήδηξε την άσπρη αγελάδα». Αυτή τη φορά η δασκάλα εκνευρίζεται και του λέει :
- Τοτό, δεν φτάνει που ξεφεύγεις εντελώς από το θέμα, γράφεις και λέξεις που δεν επιτρέπονται!!
- Ποιες είναι αυτές οι λέξεις κυρία;
- Έγραψες τη λέξη πήδηξε, ενώ θα μπορούσες να τη γράψεις διαφορετικά. Για παράδειγμα θα μπορούσες να γράψεις ότι της έκανε έκπληξη…
Την επόμενη εβδομάδα το θέμα ήταν «η θάλασσα».
Όλα τα παιδιά έγραψαν κάτι σχετικό. Ο Τοτός έγραψε «Στη θάλασσα χύνεται το ποτάμι που πηγάζει από το βουνό. Στο βουνό ο παππούς μου έχει ένα κτήμα. Έχει μια άσπρη και μια μαύρη αγελάδα. Έχει κι έναν ταύρο.
Ο ταύρος έκανε έκπληξη στην άσπρη αγελάδα και πήδηξε τη μαύρη!»