Οι άνθρωποι φεύγουν για άπειρες αιτίες.


Αλλά μόνο μία αιτία τους γυρνάει πίσω.
Όταν εκεί που πήγαν δεν πήραν αυτό που ήθελαν.