Διάλογος μεταξύ Πόντιου Ανθυπολοχαγού και στρατιώτη σε μονάδα Αλεξιπτωτιστών


Ανθυπολοχαγός: – Καμιά απορία;
Στρατιώτης: – Ναι. Τι θα κάνω αν δεν ανοίξει το αλεξίπτωτο;
Ανθυπολοχαγός: – Να τραβήξεις τον ιμάντα του εφεδρικού με το χέρι.
Στρατιώτης: – Κι αν δεν ανοίξει κι αυτό;
Ανθυπολοχαγός: – Να μου τα φέρεις και τα δυό να σου τα αντικαταστήσω.