Ήταν δυο φοιτητέs έξω από το πανεπιστήμιο και συζητούσαν.


Εκείνη την ώρα περνάει έναs γέροs κουτσαίνωνταs. 
Λέει ο έναs στον άλλον: 
- O κυριοs έχει κοίλη στην δεξιά μεριά... 
O αλλοs διαφωνεί και λέει ότι έχει στην αριστερή μεριά. Με τα πολλά πήγαν και τον ρώτησαν: 
- Είμαστε φοιτητέs ιατρικήs σαs βλέπουμε που περπατάτε έτσι και κάναμε διάγνωση ότι έχετε κοίλη. 
Και απαντάει ο γέροs:
- Και εσείs λάθοs κάνατε παιδιά μου και εγώ λάθοs έκανα.
- Τι λάθοs κάνατε εσείs; απαντούν οι φοιτητέs
- Να λέει νόμιζα πωs ήθελα να κλάσω και χέστηκα.

Η λίστα ιστολογίων μου

youtube