Οι πολιτικοί και οι πάνες έχουν ένα πράγμα κοινό

 

Πρέπει να αλλάζονται και οι δυο συχνά, και για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Η λίστα ιστολογίων μου

youtube