Ένας μαθηματικός, ένας λογιστής κι ένας οικονομολόγος έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους για την ίδια δουλειά.


Όταν φτάνει η στιγμή της προσωπικής συνέντευξης, 
ο εργοδότης ρωτά το μαθηματικό:
"Πόσο κάνουν δύο συν δύο;". 
Ο μαθηματικός απαντά "τέσσερα". Ο εργοδότης ρωτά: "Τέσσερα ακριβώς;". Ο μαθηματικός κοιτά τον εργοδότη με καχυποψία και απαντά: "Ναι, τέσσερα ακριβώς".
Έρχεται μετά η σειρά του λογιστή, στον οποίο ο εργοδότης κάνει την ίδια ερώτηση: "Πόσο κάνει δύο συν δύο;".
Ο λογιστής χωρίς πολλή σκέψη απαντά: "Κατά μέσο όρο, τέσσερα. Συν - πλην 15%, αλλά κατά μέσο όρο τέσσερα".
Τέλος, ο εργοδότης καλεί τον οικονομολόγο και του υποβάλει το ίδιο ερώτημα:
"Πόσο κάνει δύο συν δύο;". Ο οικονομολόγος κοιτά ψηλά, κλειδώνει την πόρτα του δωματίου, κλείνει τις κουρτίνες,
κάθεται δίπλα στον εργοδότη και του λέει:
"Εσύ, πόσο θα ήθελες να κάνει";